تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی
موتور 8 سیلندر طراحي شده در نرم افزار کتيا , موتور طراحي شده در کتيا


موتور 8 سیلندر طراحي شده در نرم افزار کتيا , موتور طراحي شده در کتيااین فایل طراحي موتور 8 سیلندر در محیط part design کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل موتور 8 سیلندر می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود موتور 8 سیلندر طراحي شده در کتيا, دانلود موتور 8 سیلندر طراحي شده در کتياموتور 8 سیلندر در کتياطراحي موتور 8 سیلندرطراحي موتور 8 سیلندر در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال

ادامه مطلب  
موتور چهار سیلندر طراحي شده در نرم افزار کتيا , پرژه موتور با نرم افزار طراحي مهندسی کتيا


موتور چهار سیلندر  طراحي شده در نرم افزار کتيااین فایل طراحي موتور چهار سیلندر  در محیط part design کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل موتور چهار سیلندر  می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.برچسب ها: دانلود موتور چهار سیلندر  طراحي شده در کتيا, دانلود موتور چهار سیلندر  طراحي شده در کتياموتور چهار سیلندر  در کتياطراحي موتور چهار سیلندرطراحي موتور چهار سیلندر  در کتيا,

ادامه مطلب  
جنگنده A-10 طراحي شده در نرم افزار کتيا , جنگنده A-10 طراحي شده در کتيا


جنگنده A-10 طراحي شده در نرم افزار کتيا , جنگنده A-10 طراحي شده در کتيااین فایل طراحي جنگنده A-10 در نرم افزار قدرامند طراحي مهندسی کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش و دارای درخت طراحي می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. در این پروژه تمامی نکات برای یک جنگنده مانند آیرو دینامیک و ... رعایت شده است . توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل جنگنده A-10 می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.  برچسب ها: دانلود جنگنده A-10 طراحي شده در کتيا, دانلود جنگنده A-10 طراحي شده در کتيا, جنگنده A-10 در کتياطراحي جن

ادامه مطلب  
هواپیما طراحي شده در نرم افزار کتيا , هواپیما طراحي شده در کتيا


هواپیما طراحي شده در نرم افزار کتيا , هواپیما طراحي شده در کتيااین فایل طراحي هواپیما در محیط part design کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل هواپیما می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود هواپیما طراحي شده در کتيا, دانلود هواپیما طراحي شده در کتيا, هواپیما در کتياطراحي هواپیما , طراحي هواپیما در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
دستگاه کمپرس طراحي شده در نرم افزار کتيا , کمپرسور طراحي شده در کتيا


دستگاه کمپرس طراحي شده در نرم افزار کتيا , کمپرسور طراحي شده در کتيااین فایل طراحي دستگاه کمپرس در محیط part design کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل دستگاه کمپرس می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.  برچسب ها: دانلود دستگاه کمپرس طراحي شده در کتيا, دانلود دستگاه کمپرس طراحي شده در کتيا, دستگاه کمپرس در کتياطراحي دستگاه کمپرس , طراحي دستگاه کمپرس در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پر

ادامه مطلب  
ماشین طراحي شده در نرم افزار کتيا ,ماشین طراحي شده در کتيا


ماشین طراحي شده در نرم افزار کتيا ,ماشین طراحي شده در کتيااین فایل طراحي ماشین در محیط part design کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل ماشین می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.       برچسب ها: دانلود ماشین طراحي شده در کتيا, دانلود ماشین طراحي شده در کتيا, ماشین در کتياطراحي ماشین , طراحي ماشین در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
جک هیدرولیک طراحي شده در نرم افزار کتيا , جک ماشین طراحي شده در کتيا


جک هیدرولیک طراحي شده در نرم افزار کتيا , جک ماشین طراحي شده در کتيااین فایل طراحي جک هیدرولیک در محیط part design کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل جک هیدرولیک می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.برچسب ها: دانلود جک هیدرولیک طراحي شده در کتيا, دانلود جک هیدرولیک طراحي شده در کتيا, جک هیدرولیک در کتياطراحي جک هیدرولیک, طراحي جک هیدرولیک در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, د

ادامه مطلب  
گیربکس خورشیدی طراحي شده در نرم افزار کتيا، جعبه دنده طراحي شده در نرم افزار کتيا


گیربکس خورشیدی  طراحي شده در نرم افزار کتيااین فایل طراحي گیربکس  در محیط part design کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل گیربکس  می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود گیربکس  طراحي شده در کتيا, دانلود گیربکس  طراحي شده در کتيا, گیربکس  در کتياطراحي گیربکس , طراحي گیربکس  در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود

ادامه مطلب  
لوله خورتومی طراحي شده در نرم افزار کتيا ، لوله طراحي شده در کتيا


لوله خورتومی  طراحي شده در نرم افزار کتيااین فایل طراحي لوله خورتومی  در محیط part design کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل لوله خورتومی  می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود لوله خورتومی طراحي شده در کتيا, دانلود لوله خورتومی طراحي شده در کتيا, لوله خورتومی در کتياطراحي لوله خورتومی, طراحي لوله خورتومی  در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کت

ادامه مطلب  
نرم افزار تگ ساز، برچسب ساز، ساخت کلمات کلیدی دانا و توانا نسخه ساده


نرم افزار تگ ساز برچسب ساز ساخت کلمات کلیدی دانا و توانا برای وبسایت ها، وبلاگ ها، فروشگاههای اینترنتی و انجمن ها نرم افزاری برای افزایش ورودی موتورهای جستجو از طریق کلمات کلیدی ، برچسب و تگ ها توجه : نرم افزار ساخت کلمات کلیدی نسخه ساده دارای قفل نرم افزاری است که بعد از خرید و دانلود جهت فعال سازی اقدام فرمایید نرم افزار پیشنهاد کلمات کلیدی موتورهای جستجونرم افزاری برای پیدا کردن کلمات کلیدی مورد نظر موتورهای جستجویکی از عوامل موثر در بهبود رتبه سایت و افزایش بازدید ، استفاده از کلمات کلیدی مناسب می باشد . بدست آوردن کلمات کلیدی هم تخصص می خواهد هم فرصت زیاد .نکاتی جهت انتخاب کلمات کلیدی مناسب برای سئو سایت : ممکن است شما نیز به عنوان یک مدیر سایت با مساله رتبه دهی گوگل و بالا بردن سئو سای

ادامه مطلب  
موتور جت طراحي شده در نرم افزار کتيا


موتور جت  طراحي شده در نرم افزار کتيااین فایل طراحي موتور جت  در محیط part design کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل موتور جت  می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود موتور جت  طراحي شده در کتيا, دانلود موتور جت  طراحي شده در کتياموتور جت  در کتياطراحي موتور جتطراحي موتور جت  در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
مجموعه آموزش کامل طراحي پروسه ماشینکاری و استخراج G کدهای دستگاه تراش و فرز در نرم افزار CATIA


       در ادامه مجموعه های آموزشی قبلی قصد داریم شما را با مجموعه فرامین و دستورات محیط ماشینکاری فرز کتيا (Prismatic Machining) و محیط ماشینکاری تراش کتيا (Lathe Machining) آشنا نموده و با تمریناتی که در این مجموعه آموزشی ارائه می گردد نسبت به دستورات و نوار ابزارهای این محیط ها تسلط کافی پیدا نمایید.قبل از شروع این بخش شما بایستی مطالب موجود در آموزش کتيا مقدماتی شامل محیط های Sketcher، Part Design، Wireframe & Surface Design، Drafting را بطور کامل فرا گرفته باشید. این مجموعه های آموزشی قبلا از طریق همین سایت در اختیار کاربران قرار گرفته است و کاربران جدید می توانند با مراجعه به قسمت دسته بندی محصولات (در سمت راست، بالای صفحه سایت) و ک

ادامه مطلب  
موتور جت طراحي شده در کتيا ، موتور جت


موتور جت طراحي شده در کتيا ، موتور جتقابل ویرایش + درخت طراحي برچسب : دانلود موتور جت طراحي شده در کتيا, دانلود موتور جت طراحي شده در کتياموتور جت  در کتياطراحي موتور جت , طراحي موتور جت در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
موتور هواپیما (موتور جت) طراحي شده در نرم افزار سالیدورک


موتور هواپیما (موتور جت)  طراحي شده در نرم افزار سالیدورکاین فایل طراحي موتور هواپیما (موتور جت)  در محیط part design کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل موتور هواپیما (موتور جت)  می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود موتور هواپیما (موتور جت)  طراحي شده در کتيا, دانلود موتور هواپیما (موتور جت)  طراحي شده در کتياموتور هواپیما (موتور جت)  در کتياطراحي موتور هواپیما (موتور جت) , طراحي موتور

ادامه مطلب  
گیره طراحي شده در نرم افزار کتيا , گیره مکانیکی طراحي شده در سالیدورک


گیره طراحي شده در نرم افزار کتيا , گیره مکانیکی طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي گیره در سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل گیره می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.  برچسب ها: دانلود گیره طراحي شده در کتيا, دانلود گیره طراحي شده در کتيا, گیره در کتياطراحي گیره, طراحي گیره در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
موس طراحي شده در نرم افزار کتيا , موس طراحي شده در اینونتور


موس طراحي شده در نرم افزار کتيا , موس طراحي شده در اینونتوراین فایل طراحي موس در اینونتور به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل موس می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود موس طراحي شده در کتيا, دانلود موس طراحي شده در کتيا, موس در کتياطراحي موس, طراحي موس در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
سیم بکسل طراحي شده در نرم افزار کتيا , سیم بکسل طراحي شده در سالیدورک


سیم بکسل طراحي شده در نرم افزار کتيا , سیم بکسل طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي سیم بکسل درسالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل سیم بکسل می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود سیم بکسل طراحي شده در کتيا, دانلود سیم بکسل طراحي شده در کتيا, سیم بکسل در کتياطراحي سیم بکسل , طراحي سیم بکسل در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
فنر طراحي شده در نرم افزار کتيا , جک ماشین طراحي شده در سالیدورک


فنر طراحي شده در نرم افزار کتيا , جک ماشین طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي فنر در محیط part design سالیدورک  به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل فنر می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.   برچسب ها: دانلود فنر طراحي شده در کتيا, دانلود فنر طراحي شده در کتيا, فنر در کتياطراحي فنر , طراحي فنر در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
خودروی بوگاتی طراحي شده در نرم افزار کتيا


خودروی بوگاتی طراحي شده در نرم افزار کتيادارای تمامی جزئیات طراحي همراه با درخت طراحيقابلیت ویرایش  میتوانید عکس های دیگر این طراحي را ببینیدعکس1عکس2 عکس 3برچسب : دانلود خودروی بوگاتی طراحي شده در کتيا, دانلود خودروی بوگاتی طراحي شده در کتيا, خودروی بوگاتی در کتيا , طراحي خودروی بوگاتی , طراحي خودروی بوگاتی در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتياکتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia

ادامه مطلب  
موتور 12 سیلندر طراحي شده در نرم افزار اینونتور , موتور طراحي شده در اینونتور


موتور 12 سیلندر طراحي شده در نرم افزار اینونتور , موتور طراحي شده در اینونتوراین فایل طراحي موتور 12 سیلندر در محیط part design اینونتور به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل موتور 12 سیلندر می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود موتور 12 سیلندر طراحي شده در کتيا, دانلود موتور 12 سیلندر طراحي شده در کتياموتور 12 سیلندر در کتياطراحي موتور 12 سیلندرطراحي موتور 12 سیلندر در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا,

ادامه مطلب  
موتور 8 سیلندرطراحي شده در نرم افزار سالیدورک , موتور طراحي شده در سالیدورک


موتور 8  سیلندرطراحي شده در نرم افزار سالیدورک , موتور  طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي موتور 8  سیلندردر محیط part design سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل موتور 8  سیلندرمی باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.  برچسب ها: دانلود موتور 8  سیلندرطراحي شده در کتيا, دانلود موتور 8  سیلندرطراحي شده در کتياموتور 8  سیلندردر کتياطراحي موتور 8  سیلندرطراحي موتور 8  سی

ادامه مطلب  
موتور جت طراحي شده در نرم افزار سالیدورک همراه با درخت طراحي


موتور جت طراحي شده در نرم افزار سالیدورکاین فایل طراحي موتور جت در محیط part design سالید ورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل موتور جت می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود موتور جت طراحي شده در کتيا, دانلود موتور جت طراحي شده در کتياموتور جت در کتياطراحي موتور جتطراحي موتور جت در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلاید) کارگاه عمومی رشته فیزیک (اتو مکانیک)


 این پاور پوینت دارای 150 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل پاور پوینت کارگاه عمومی رشته فیزیک (اتو مکانیک)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.
در این پاور پوینت مباحث به زبان ساده و قابل درک برای همه گفته شده و برای ارائه آن هیچ مشکلی نخواهید داشت
محتواب برخی از اسلاید ها :
محتوای اسلاید 3 : موتوریاعامل تولید قدرتبه طور کلی خودرویی احتیاج به یک مولد قدرت دارد که توسط دستگاه های ویژه ای قدرت تولید شده به نیروی حرکت خطی در خودرو تبدیل می شود.موتور که قسمت اصلی خودرو راتشکیل می دهد درواقع تولید کننده نیروی محرکه خودرواست که با استفاده از محفظه احتراق وتبدیل انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی باعث حرکت درخودرو می گردد.محتوا

ادامه مطلب  
موتور بالابرطراحي شده در نرم افزار اینونتور , بالابر طراحي شده در اینونتور


موتور بالابرطراحي شده در نرم افزار اینونتور , بالابر طراحي شده در اینونتوراین فایل طراحي موتور بالابردر محیط part design اینونتور به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل موتور بالابرمی باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود موتور بالابرطراحي شده در کتيا, دانلود موتور بالابرطراحي شده در کتياموتور بالابردر کتياطراحي موتور بالابر, طراحي موتور بالابردر کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا,

ادامه مطلب  
آموزش نرم افزار کتيا catia مقدماتی شامل بیش از 30 قسمت از پرکاربردترین قسمت کتيا در پارت دیزاین


این قسمت مربوط به آموزش بخش پارت دیزاین کتيا است. این فایل شامل 32 فایل است.نرم افزار کتيا ، یکی از قوی‌ترین نرم افزارهای طراحي به کمک کامپیوتر می باشد . شرکت‌های عظیم کشورهای مختلف تولید کننده خودرو ، هواپیما و سایر محصولات ،سالیان سال است که کتيا ابزار کار این شرکت های طراحي قرار گرفته است . ایران هم چندین سال است که در صنعت طراحي کتيا را یکی از مهمترین ابزار خود قرار داده است و با پیشرفت روز افزون همراه می باشد . نرم افزار کتيا دارای چندین محیط طراحي در زمینه های CAD,CAM,CAE می باشد . هر کدام به نوبه خود حرفی برای گفتن در صنعت ساخت و تولید دارند . امروزه مهندسان برای پیاده سازی طرح های خود به یک ابزار قدرتمند رو آورده اند . ابزاری که هم قدرت طراحي و خلق آثار داش

ادامه مطلب  
بطری طراحي شده در سالید ورک


بطریطراحي شده در نرم افزار کتيااین فایل طراحي بطریدر محیط part design کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل بطری می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود بطریطراحي شده در کتيا, دانلود بطریطراحي شده در کتيا, بطریدر کتياطراحي بطری, طراحي بطریدر کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
موتور دو سیلندرطراحي شده در نرم افزارسالیدورک با درخت طراحي


موتور دو سیلندرطراحي شده در نرم افزارسالیدورکاین فایل طراحي موتور دو سیلندردر محیط part design سالید ورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل موتور دو سیلندر می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود موتور دو سیلندرطراحي شده در کتيا, دانلود موتور دو سیلندرطراحي شده در کتياموتور دو سیلندردر کتياطراحي موتور دو سیلندرطراحي موتور دو سیلندردر کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا,

ادامه مطلب  
پروژه و تحقیق- اصول سیستمهای کنترل دور و سرعت در موتورهایac و dc- در 110 صفحه-docx


انواع موتور الکتریکیموتورهای DCیکی از اولین موتورهای دوار ، اگر نگوییم اولین ، توسط مایکل فارادی در سال 1821م ساخته شده بود و شامل یک سیم آویخته شده آزاد که در یک ظرف جیوه غوطه‌ور بود، می‌شد. یک آهنربای دائم در وسط ظرف قرار داده شده بود. وقتی که جریانی از سیم عبور می‌کرد، سیم حول آهنربا به گردش در می‌آمد و نشان می‌داد که جریان منجر به افزایش یک میدان مغناطیسی دایره‌ای اطراف سیم می‌شود. این موتور اغلب در کلاسهای فیزیک مدارس نشان داده می‌شود، اما گاهاً بجای ماده سمی جیوه ، از آب نمک استفاده می‌شود.موتور کلاسیک DC دارای آرمیچری از آهنربای الکتریکی است. یک سوییچ گردشی به نام کموتاتور جهت جریان الکتریکی را در هر سیکل دو بار برعکس می کند تا در آرمی

ادامه مطلب  
فن طراحي شده در سالیدورک ، خنک کننده طراحي شده در نرم افزار سالیدورک


فن طراحي شده در نرم افزار سالیدورکاین فایل طراحي فن در محیط part design کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.برچسب ها: دانلود فن  طراحي شده در کتيا, دانلود فن طراحي شده در کتيا, فن در کتياطراحي فن , طراحي فن در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia

ادامه مطلب  
بدنه پاور طراحي شده در نرم افزار سالیدورک ، power body


بدنه پاور طراحي شده در نرم افزار سالیدورکاین فایل طراحي بدنه پاور در محیط part design کتيا به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود بدنه پاور   طراحي شده در کتيا, دانلود بدنه پاور  طراحي شده در کتيا, بدنه پاور  در کتياطراحي بدنه پاور  , طراحي بدنه پاور  در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia

ادامه مطلب  
گیربکس طراحي شده در نرم افزار سالیدورک گیربکس صنعتی طراحي شده در نرم افزار سالیدورک


گیربکس  طراحي شده در نرم افزار سالیدورکگیربکس صنعتی  طراحي شده در نرم افزار سالیدورک این فایل طراحي گیربکس  درسالیدورک  به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل گیربکس  می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.  برچسب ها: دانلود گیربکس  طراحي شده در کتيا, دانلود گیربکس  طراحي شده در کتيا, گیربکس  در کتياطراحي گیربکس , طراحي گیربکس  در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, ک

ادامه مطلب  
گیربکس طراحي شده در نرم افزار اینونتور گیربکس صنعتی طراحي شده در نرم افزار اینونتور


گیربکس  طراحي شده در نرم افزار اینونتورگیربکس صنعتی  طراحي شده در نرم افزار اینونتور این فایل طراحي گیربکس  در اینونتور به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل گیربکس  می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود گیربکس  طراحي شده در کتيا, دانلود گیربکس  طراحي شده در کتيا, گیربکس  در کتياطراحي گیربکس , طراحي گیربکس  در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال ک

ادامه مطلب  
شاسی ماشین طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , بدنه طراحي شده در سالیدورک


شاسی ماشین طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , بدنه طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي شاسی ماشین در محیط part design سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل شاسی ماشین می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود شاسی ماشین طراحي شده در کتيا, دانلود شاسی ماشین طراحي شده در کتيا, شاسی ماشین در کتياطراحي شاسی ماشین , طراحي شاسی ماشین در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا,

ادامه مطلب  
ماشین لامبورگینی اونتادور طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , لامبورگینی طراحي شده در سالیدورک


ماشین لامبورگینی اونتادور طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , لامبورگینی طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي ماشین لامبورگینی اونتادور در محیط part design سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل ماشین لامبورگینی اونتادور می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود ماشین لامبورگینی اونتادور طراحي شده در کتيا, دانلود ماشین لامبورگینی اونتادور طراحي شده در کتيا, ماشین لامبورگینی اونتادور در کتياطراحي ماشین

ادامه مطلب  
دستگاه کمپرس طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , کمپرسور طراحي شده در سالیدورک


دستگاه کمپرس طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , کمپرسور طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي دستگاه کمپرس در محیط part design سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل دستگاه کمپرس می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود دستگاه کمپرس طراحي شده در کتيا, دانلود دستگاه کمپرس طراحي شده در کتيا, دستگاه کمپرس در کتياطراحي دستگاه کمپرس , طراحي دستگاه کمپرس در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود

ادامه مطلب  
ماشین آئودی R8 طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , آئودی طراحي شده در سالیدورک


ماشین آئودی R8 طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , آئودی طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي ماشین آئودی R8 در محیط part design سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل ماشین آئودی R8 می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.   برچسب ها: دانلود ماشین آئودی R8 طراحي شده در کتيا, دانلود ماشین آئودی R8 طراحي شده در کتيا, ماشین آئودی R8 در کتياطراحي ماشین آئودی R8 , طراحي ماشین آئودی R8 در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتی

ادامه مطلب  
قالب تزریق پلاستیک طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , قالب تزریق پلاستیک طراحي شده در سالیدورک


قالب تزریق پلاستیک طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , قالب تزریق پلاستیک طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي قالب تزریق پلاستیک در محیط part design سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل قالب تزریق پلاستیک می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود قالب تزریق پلاستیک طراحي شده در کتيا, دانلود قالب تزریق پلاستیک طراحي شده در کتيا, قالب تزریق پلاستیک در کتياطراحي قالب تزریق پلاستیک , طراحي قا

ادامه مطلب  
ماشین مکلارن طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , مکلارن طراحي شده در سالیدورک


ماشین مکلارن طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , مکلارن طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي ماشین مک لارن در محیط part design سالیدورک  به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل ماشین مک لارن می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.  برچسب ها: دانلود ماشین مک لارن طراحي شده در کتيا, دانلود ماشین مک لارن طراحي شده در کتيا, ماشین مک لارن در کتياطراحي ماشین مک لارن , طراحي ماشین مک لارن در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا,

ادامه مطلب  
سیم تلفن طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , سیم تلفن طراحي شده در سالیدورک


سیم تلفن طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , سیم تلفن طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي سیم تلفن در محیط part design سالیدورک  به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل سیم تلفن می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.برچسب ها: دانلود سیم تلفن طراحي شده در کتيا, دانلود سیم تلفن طراحي شده در کتيا, سیم تلفن در کتياطراحي سیم تلفن , طراحي سیم تلفن در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود

ادامه مطلب  
درب قوطی باز کن طراحي شده در نرم افزار سالیدورک ,ابزار درب قوطی باز کن طراحي شده در سالیدورک


درب قوطی باز کن طراحي شده در نرم افزار سالیدورک ,ابزار درب قوطی باز کن طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي درب قوطی باز کن در محیط part design سالیدورک  به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل درب قوطی باز کن می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.برچسب ها: دانلود درب قوطی باز کن طراحي شده در کتيا, دانلود درب قوطی باز کن طراحي شده در کتيادرب قوطی باز کن در کتياطراحي درب قوطی باز کن , طراحي درب قوطی باز کن د

ادامه مطلب  
دستگاه میله خم کن طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , میله خم کن دستی طراحي شده در سالیدورک


دستگاه میله خم کن طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , میله خم کن دستی طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي دستگاه میله خم کن در محیط part design سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل دستگاه میله خم کن می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.برچسب ها: دانلود دستگاه میله خم کن طراحي شده در کتيا, دانلود دستگاه میله خم کن طراحي شده در کتيا, دستگاه میله خم کن در کتياطراحي دستگاه میله خم کن , طراحي دستگاه میله خم کن

ادامه مطلب  
سینک ظرف شویی طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , سینک ظرفشویی طراحي شده در سالیدورک


سینک ظرف شویی طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , سینک ظرفشویی طراحي شده در سالیدورکاین فایل طراحي سینک ظرف شویی در محیط part design سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل سینک ظرف شویی می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.برچسب ها: دانلود سینک ظرف شویی طراحي شده در کتيا, دانلود سینک ظرف شویی طراحي شده در کتيا, سینک ظرف شویی در کتياطراحي سینک ظرف شویی , طراحي سینک ظرف شویی در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا,

ادامه مطلب  
گیربکس طراحي شده در نرم افزار سالیدورک


گیربکس  طراحي شده در نرم افزار سالیدورکاین فایل طراحي گیربکس  در محیط part design سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل گیربکس  می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود گیربکس  طراحي شده در کتيا, دانلود گیربکس  طراحي شده در کتيا, گیربکس  در کتياطراحي گیربکس , طراحي گیربکس  در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
گیربکس طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , گیربکس خورشیدی در سالیدورک


گیربکس  طراحي شده در نرم افزار سالیدورک , گیربکس خورشیدی در سالیدورکاین فایل طراحي گیربکس  در محیط part design سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل گیربکس  می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود گیربکس  طراحي شده در کتيا, دانلود گیربکس  طراحي شده در کتيا, گیربکس  در کتياطراحي گیربکس , طراحي گیربکس  در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه

ادامه مطلب  
دست رباط (بازوی رباط) طراحي شده در نرم افزار سالیدورک


دست رباط (بازوی رباط)  طراحي شده در نرم افزار سالیدورکاین فایل طراحي دست رباط (بازوی رباط)  در سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل دست رباط (بازوی رباط)  می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.  برچسب ها: دانلود دست رباط (بازوی رباط)  طراحي شده در کتيا, دانلود دست رباط (بازوی رباط)  طراحي شده در کتيا, دست رباط (بازوی رباط)  در کتياطراحي دست رباط (بازوی رباط) , طراحي دست رباط (بازوی رباط)  در کتيا, تمرین

ادامه مطلب  
دیفرانسیل طراحي شده در نرم افزار سالیدورک


دیفرانسیل طراحي شده در نرم افزار سالیدورکاین فایل طراحي دیفرانسیل در محیط part design سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل دیفرانسیل می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.    برچسب ها: دانلود دیفرانسیل طراحي شده در کتيا, دانلود دیفرانسیل طراحي شده در کتيا, دیفرانسیل در کتياطراحي دیفرانسیل, طراحي دیفرانسیل در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
دریل طراحي شده در نرم افزار اینونتور


دریل طراحي شده در نرم افزار اینونتوراین فایل طراحي دریل در اینونتور به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل دریل می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود دریل طراحي شده در کتيا, دانلود دریل طراحي شده در کتيادریل در کتياطراحي دریل, طراحي دریل در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
دریل رو میزی طراحي شده در نرم افزار اینونتور


دریل رو میزی طراحي شده در نرم افزار اینونتوراین فایل طراحي دریل رو میزی دراینونتور به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل دریل رو میزی می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود دریل رو میزی طراحي شده در کتيا, دانلود دریل رو میزی طراحي شده در کتيادریل رو میزی در کتياطراحي دریل رو میزی, طراحي دریل رو میزی در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
دریل رو میزی طراحي شده در نرم افزار سالیدورک


دریل رو میزی طراحي شده در نرم افزار سالیدورکاین فایل طراحي دریل رو میزی درسالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل دریل رو میزی می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید. برچسب ها: دانلود دریل رو میزی طراحي شده در کتيا, دانلود دریل رو میزی طراحي شده در کتيادریل رو میزی در کتياطراحي دریل رو میزی, طراحي دریل رو میزی در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتيا, دانلود مثال کتيا, پروژه کتيا, دانلود تمرین catia 

ادامه مطلب  
دسته بازی (جویستیک) طراحي شده در نرم افزار سالیدورک


دسته بازی (جویستیک) طراحي شده در نرم افزار سالیدورکاین فایل طراحي دسته بازی (جویستیک) در محیط part design سالیدورک به صورت کاملا حرفه ای و قابل ویرایش می باشد که برای شما عزیزان آماده شده و قابل دسترس است. توجه داشته باشید این پروژه فقط شامل دسته بازی (جویستیک) می باشد . برای استفاده بهتر از این پروژه از جدیدترین ورژن کتيا استفاده نمایید ضمنا تاریخ سیستم نیز به روز باشد عکس این پروژه برای شما عزیزان قرار داده شد تا بتوانید برای خرید بهتر تصمیم گیری نمایید.  برچسب ها: دانلود دسته بازی (جویستیک) طراحي شده در کتيا, دانلود دسته بازی (جویستیک) طراحي شده در کتيا, دسته بازی (جویستیک) در کتياطراحي دسته بازی (جویستیک), طراحي دسته بازی (جویستیک) در کتيا, تمرین کتيا, دانلود تمرین کتيا, کتيا, مثال کتی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > 
logo-samandehi